Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan jouw verwachting voldoen, dan kan dit geruild of
geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.

Artikelen, die je via Styletrash.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
Deze artikelen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via mail: info@styletrash.nl
Via email kan je aangeven welke artikelen je wenst te retourneren en voor welke artikelen je een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Hierna ontvangt je via email het retouradres en gegevens omtrent de retour. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons
geretourneerd zijn.

Styletrash.nl accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Kosten
De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Bij annulering, retouren, ruiling worden altijd de door ons feitelijk gemaakte verzendkosten kosten (€6,75 of het bedrag dat daadwerkelijk betaald is voor de zending) in mindering gebracht op de vergoeding.

Uitgesloten
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Audio- of videoregistraties of software, indien de verzegeling van de geleverde media door u is verbroken.
* Kranten en tijdschriften.